Vårterminens sista möte

Den 30/5 arrangerades den nya styrelsens första, tillika vårterminens sista styrelsemöte. Det var ett framåtblickande möte som till stor del handlade om vad styrelsen vill ägna sig åt under det förlängda verksamhetsår som just inletts. Verksamhetsåret kommer att avslutas i samband med nordiskt höstmöte i klinisk kemi 17-19/9 2024, spara dessa datum redan nu!

De stora frågorna som diskuterades var IVDR, arrangemang av kommande kurser, tillsättning av redaktionsmedlemmar till tidskrifter, representation i internationella arbetsgrupper samt fortbildning för kliniska kemister. Beslut fattades och arbetsgrupper skapades i god byråkratiskt anda!

Nästa möte som sparkar igång höstterminen arrangeras 30/8 klockan 13.00.  Glad sommar önskas alla medlemmar!