Viktig information om avi samt hantering av nya SLS-medlemmar

Angående föreningsanknutna medlemmar som fått avi från SLS

SLS har nyligen skickat ut påminnelseavi till individuella medlemmar. Enligt uppgift har en del av er medlemmar, som är ”föreningsanknutna” medlemmar i SLS, fått dessa avier vilket naturligtvis är fel. Tag då kontakt med SLS på mejladress: medlem@sls.se. Då ser de till att rensa bort er ur registret över individuella medlemmar och ni kommer inte att få någon mer avi från SLS. Skulle ni ha råkat betala in avgiften på avin återbetalar SLS den så fort ni hört av er.

Anledningen till att felen uppstått är att när SLS samkört registren i syfte att rensa bort föreningsanknutna medlemmar i registret över SLS individuella medlemmar har de inte gått på personnummer utan andra uppgifter såsom mejladress med mera. Dessvärre är det inte ovanligt att man uppger olika adressuppgifter i olika register varför samkörningen inte gav hundraprocentig träffsäkerhet.