Nordisk ST-kurs om rollen som klinisk kemist

2015-02-12

Den 1-3 september ges en ny nordisk ST-kurs om rollen som klinisk kemist och laboratoriedoktor. Kursen kommer att hållas i Danmark. Mer information och program finns här och praktisk information och anmälan här.

Läs mer »

Ekonomiskt stöd för fortsatt förvaltning av NPU-koder

2015-02-09

Regeringen och SKL har kommit överens om kunskapsstöd i hälso- och sjukvården vilket bl.a. innebär att det kommer att skjutas till ca 1 Mkr till arbetet med standardiserade laboratorieresultat/NPU-koder. Mer information om överenskommelsen finns här.

Läs mer »