Sammanfattning av SFKKs första styrelsemöte 2021

2021-02-16

SFKK:s första styrelsemöte för året handlade mycket om framtiden för vårmötet i klinisk kemi. Pandemin ställde den tidigare planeringen på ända, men nu finns det en plan för hur mötet åter ska bli en årlig sammankomst för alla inom vårt fält. Andra stora frågor som arbetades med var styrelsens tankar kring den varande och kommande ST-utbildningen inom klinisk kemi, postmortala analyser samt referensintervall för gravida. Utöver detta diskuterades nomineringar till tre olika arbetsgrupper inom IFCC och en remiss från Läkaresällskapet diskuterades.  

Nästa möte hålls den 9/3. 

Läs mer »

Medlemsavgift 2021

2021-02-09

Kära SFKK-medlem,

Nu är det dags att betala medlemsavgift för 2021. Avgiften är 500 kr för läkare och 350 kr för icke-läkare och ska vara betald senast 2021-03-08.

Medlemsavgiften betalas till:

Bankgironr 178-6946 eller Swish 1233885704

För medlemmar som bor utomlands: IBAN SE349020 0000090232893936    SWIFT  ELLFSESS

Det är viktigt att du anger ditt namn på inbetalningen.

SFKK är nu medlemsförening i SLS (Svenska Läkaresällskapet). Detta innebär att du som är läkare nu också automatiskt blir medlem i SLS mot att medlemsavgiften har höjts från 350 till 500 kr.

Hedersmedlemmar behöver inte betala medlemsavgift i SFKK eller SLS.

Det går inte att svara på detta mail. Var vänlig använd nedanstående mailadress om du vill fråga något eller meddela att du av någon anledning inte längre vill vara medlem i föreningen .

Med vänliga hälsningar

Eva Landberg

Skattmästare för SFKK (Svensk förening för Klinisk Kemi)

Email: eva.landberg@regionostergotland.se

Läs mer »