Hög tid för strukturerad utbildning av sjukhuskemister

Svenska sjukhuskemistförbundet har startat ett projekt med målet att det skall skapas en strukturerad utbildning och certifiering av sjukhuskemister i Sverige.

Efter att ha undersökt nuläget för kemister på svenska kliniska laboratorier i Sverige har man studerat EC4 Syllabus, de engelska och finska sjukhuskemistsystemen samt de svenska utbildningarna för sjukhusgenetiker och sjukhusfysiker. Man har också jämfört med svenska specialistutbilsningen i klinisk kemi samt utbildningen av biomedicinska analytiker.

Vid vårmötet i Skövde presenterades tankarna att skapa en ”Svensk modell” för teamorienterad utbildning i medicinsk diagnostik.

SFKK har deltagit i projektgruppens arbete sedan knappt ett år.