Ny styrelse för SFKK

Under vårmötet i Halmstad/Tylösand hölls, som brukligt är, SFKKs årsmöte. Årsmötesprotokollet kommer inom kort att göras tillgängligt via hemsidan. Bl.a. blev en ny styrelse vald, vars sammansättning framgår här. Vi tackar Maria Berggren Söderlund för hennes insatser som ordförande för SFKK och önskar Lars Breimer lycka till som ny ordförande!