Sammanfattning av SFKKs andra styrelsemöte 2021

2021-03-23

Årets andra möte handlade framförallt om postanalytiska funderingar. SFKK har som ambition att utverka en nationellt verkande rekommendation för hur laboratorisk postanalys bör bedrivas. Arbetet är i sin linda och gav upphov till många funderingar i styrelsen.

Andra frågor som diskuterades var ST-rekommendationer med anledning av uppgraderingen av den existerande checklistan och de nya föreskrifterna från socialstyrelsen, det kommande vårmötet samt en modernisering av hemsidan.

Läs mer »