Målbeskrivning ST

Sedan 2021-02-23 finns en ny målbeskrivning anpassad efter BT-tjänstgöringen. De nya reglerna för BT-tjänstgöringen trädde i kraft 1:a juli 2021. Föreskrifter och allmänna råd återfinns under HSLF-FS2021:8. Övergångsregler gör det möjligt för den som erhållit legitimation innan 1:a maj 2015 och påbörjat sin ST enligt den gamla målbeskrivningen målbeskrivning SOSFS2015:8 att ansöka om specialistbevis. Från och med 1:a maj 2022 tar Socialstyrelsen inte längre emot nya ansökningar om ST enligt 2008 års föreskrifter SOSFS 2008:17.

Källan till ovanstående uppgifter och mer information finner man på Socialstyrelsens websida om ST.