Målbeskrivning ST

Sedan 2015-05-01 gäller denna målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring: målbeskrivning SOSFS2015:8.  Övergångsregler gör det möjligt för den som påbörjat sin ST enligt den gamla målbeskrivningen (målbeskrivning SOSFS2008:17) att ansöka om specialistbevis senast 2022-04-30. Källan till ovanstående uppgifter och mer information finner man på Socialstyrelsens websida om ST.