Hög tid för strukturerad utbildning av sjukhuskemister

2013-04-29

Svenska sjukhuskemistförbundet har startat ett projekt med målet att det skall skapas en strukturerad utbildning och certifiering av sjukhuskemister i Sverige.

Efter att ha undersökt nuläget för kemister på svenska kliniska laboratorier i Sverige har man studerat EC4 Syllabus, de engelska och finska sjukhuskemistsystemen samt de svenska utbildningarna för sjukhusgenetiker och sjukhusfysiker. Man har också jämfört med svenska specialistutbilsningen i klinisk kemi samt utbildningen av biomedicinska analytiker.

Vid vårmötet i Skövde presenterades tankarna att skapa en ”Svensk modell” för teamorienterad utbildning i medicinsk diagnostik.

SFKK har deltagit i projektgruppens arbete sedan knappt ett år.

Läs mer »

Anders Grubb hedersmedlem 2013

2013-04-26

Anders Grubb blev årets hedersmedlem i SFKK.

Motiveringen lyder:

”Anders Grubb har under drygt 40 år engagerat sig med liv och lust för den Kliniska Kemin.Han har blivit en profil och en uppskattad kunskapskälla inom specialiteten och har gjort avtryck såväl lokat som nationellt och internationellt.”

Anders Grubb inledde sin labkarriär som laboratoriebiträde på Växsjö lasarett 1964.

Redan under medicinstudierna i Lund började han forska inom Medicinsk kemi. Forskningen var under Carl-Bertil Laurells handledning och utmynnade 1974 i avhandlingen ”Immunoglobins and crossed immunoelectrophoresis”.

Som klinisk kemist jobbade Anders länge, ända fram till 1989 på kemlab i Malmö. Men sedan 1989 har han varit professor i Klinisk Kemi i Lund.

Anders Grubb har varit en framgångsrik forskare. Senast 2010, på NFKK-mötet i Oslo, fick han Lorenz Eldjerns pris för sin långvariga och banbrytande forskning om Cystatin C.

Men Anders Grubb har också engagerat sig och varit omtyckt som lärare på medicinutbildningen och han har drivit ST-kurser i proteindiagnostik. Han har också deltagit i SFKKs utbildningsutskott under många år. Och i EQUALIS proteingrupp och IFCCs Cystatin C-grupp har han länge varit en drivande kraft.

Anders Grubb är således i både stort och smått en mycket värdig hedersmedlem i SFKK.

/Mattias Aldrimer, ordf

Läs mer »

Ny styrelse

Vid årsmötet den 24 april valdes en till stora delar ny styrelse för SFKK.

Inom kort kommer du kunna läsa mer om de nya medlemmarna.

Läs mer »

ÅRSMÖTE SFKK och SKKF under Vårmötet i Skövde

2013-04-04

Här finner du kallelsen till SFKKs årsmöte och SKKFs årsmöte, verksamhetsberättelsen och föregående årsmötesprotokoll.

Vi ses i Skövde! /Styrelsen

Läs mer »