Fritt inträde till Riksstämman för medlemmar i SLS

2015-06-12

I år blir det återigen en medlemsförmån för medlemmar i Svenska Läkaresällskapet att gå in kostnadsfritt på Medicinska Riksstämman den 3-4 december.

www.riksstamman.se

Läs mer »

Ny nationell studierektor för Klinisk Kemi

2015-06-11

Vid Årsmötet den 21 maj avtackades Christian Löwbeer som varit nationell studierektor för läkarna under specialistutbildning i Klinisk Kemi under de senaste 7 åren. Ny studierektor är Niklas Bark, som till vardags är överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset. Niklas är också styrelsemedlem i SFKK sedan något år.

Läs mer »

Ny styrelse i SFKK

Vid Årsmötet den 21 maj valdes en ny styrelse till SFKK

Läs mer »