Medlemsavgift SFKK för 2017

2017-04-19

Bäste SFKK medlem!

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2017. Avgiften är 350 kr. Betalningen sker till bankgironr 178-6946 eller via Swish 1233885704 senast 31 augusti.

Det är viktigt att du anger ditt namn på inbetalningen!

Det skickades 18/4 ut ett massmail med ovan information till alla medlemmar. Om du inte erhållit denna information via mail så kan det bero på att du har uppgivit en icke längre fungerande eller korrekt epost-adress. Vänligen logga in på Intranätet på hemsidan och gå till Min profil för att säkerställa så att korrekta kontaktuppgifter finns i vårt system. OBS! Detta är mycket viktigt eftersom e-post är det huvudsakliga verktyget för kommunikation i vår förening. Om inloggning misslyckas så kontakta kommunikationsansvarig för hjälp.

Med vänliga hälsningar

Inga Zelvyté, Skattmästare SFKK

Läs mer »

Ny styrelse för SFKK

Under vårmötet i Halmstad/Tylösand hölls, som brukligt är, SFKKs årsmöte. Årsmötesprotokollet kommer inom kort att göras tillgängligt via hemsidan. Bl.a. blev en ny styrelse vald, vars sammansättning framgår här. Vi tackar Maria Berggren Söderlund för hennes insatser som ordförande för SFKK och önskar Lars Breimer lycka till som ny ordförande!

Läs mer »

Våren som kom av sig

2017-04-18

Då kan vi konstatera att Vårmötet i Halmstad är avklarat med bravur – mötet bjöd på ett brett och intressant vetenskapligt program vilket var tur då föreläsarna konkurrerade med en enastående utsikt och miljö i Tylösand. Utöver detta bjöds deltagarna också på ett mycket trevligt och välordnat socialt program där möjligheterna till nätverkande och interaktion var goda. Vi tackar Halmstad för ett mycket väl genomfört möte och ser nu fram emot nästa vårmöte som kommer att gå av stapeln i Uppsala 24-26/4 2018.

Trots den välordnade invigningen av våren i Tylösand så kom våren av sig med besked nu under påsk på flera håll i landet med kallgrader och nederbörd i mer fast form. Men, håll ut, snart kommer nog värmen tillbaka!

 

Läs mer »