Ansökningsperiod för anslag från SLS 1/12-1/2

2017-11-30

Nu startar ansökningsperioden för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från specialfonder. Sökanden ska vara medlem i SLS både 2017 och 2018. Ansökningsperioden pågår från 1/12 till 1/2. Mer information på SLS hemsida. Lycka till!

Läs mer »

SFKK medlemsavgift 2017

2017-11-20

Kära SFKK-medlem!

Här kommer en liten påminnelse för de som vill fortsätta sitt medlemskap i SFKK och ännu inte erlagt medlemsavgiften för 2017. Medlemsavgiften för 2017 är 350 kr. Betalningen sker till bankgironr 178 – 6946 eller Swish 1233885704 senast den 30 november. För medlemmar som bor utomlands : IBAN SE3490200000090232893936    SWIFT  ELLFSESS

Det är viktigt att Du anger ditt namn på inbetalningen. 

Översyn av medlemsavgiften sker under december månad. De som har inte betalat sin medlemsavgift två år i rad förlorar sitt medlemskap i SFKK.

Har Du redan betalat medlemsavgiften, så kan Du bortse från detta.

 

Bästa hälsningar

Inga Zelvyte

Skattmästare SFKK

 

Medicinsk Diagnostik, Länssjukhuset Ryhov

Region Jönköpings län

Jönköping, 55185

 

Läs mer »