Årsmöte i SFKK 2021

2021-04-26

Varmt välkomna till digitalt årsmöte i SFKK onsdagen 26 maj kl 16.15!

På hemsidan finns nu kallelse till SFKKs årsmöte 2021 samt verksamhetsberättelsen och ekonomiska rapporter för 2020. Med anledning av coronapandemin kallar styrelsen även denna gång till ett digitalt årsmöte, se medlemsmail för uppgifter om hur du ansluter till mötet.

Mötet kommer att äga rum kl 16.15 onsdagen 26 maj 2021 via Zoom och i anslutning till det digitala vårmötet som arrangeras av region Västerbotten.

Vi hälsar alla medlemmar mycket varmt välkomna till mötet!

Med vänliga hälsningar

SFKKs styrelse

Läs mer »

Sammanfattning av SFKKs tredje styrelsemöte 2021

2021-04-15

Mötets mest framträdande punkt handlade om postanalytiska rekommendationer samt larmlistor över kraftigt avvikande analyser. Vad gäller de postanalytiska rekommendationerna har ett förslag utarbetats och styrelsen hoppas kunna presentera denna rekommendation offentligt inom kort. Vad gäller larmlistor över kraftigt avvikande analyser låter sig någon sådan rekommendation inte författas i nuläget, dock kommer en litteraturrekommendation i ämnet att utarbetas för publicering.

Vidare fortsätter arbetet med att hålla klinisk kemi-Sverige välutbildad genom att arrangera kurser samt ta fram rekommendationer för ST-läkare, och snart är det vårmöte!

Läs mer »