Viktig information om avi samt hantering av nya SLS-medlemmar

2021-05-10

Angående föreningsanknutna medlemmar som fått avi från SLS

SLS har nyligen skickat ut påminnelseavi till individuella medlemmar. Enligt uppgift har en del av er medlemmar, som är ”föreningsanknutna” medlemmar i SLS, fått dessa avier vilket naturligtvis är fel. Tag då kontakt med SLS på mejladress: medlem@sls.se. Då ser de till att rensa bort er ur registret över individuella medlemmar och ni kommer inte att få någon mer avi från SLS. Skulle ni ha råkat betala in avgiften på avin återbetalar SLS den så fort ni hört av er.

Anledningen till att felen uppstått är att när SLS samkört registren i syfte att rensa bort föreningsanknutna medlemmar i registret över SLS individuella medlemmar har de inte gått på personnummer utan andra uppgifter såsom mejladress med mera. Dessvärre är det inte ovanligt att man uppger olika adressuppgifter i olika register varför samkörningen inte gav hundraprocentig träffsäkerhet.

Läs mer »

SFKKs rekommendation om tillgång till tidskrifter

Styrelsen har utarbetat ett förslag på tidskrifter som ett regionalt sjukhusbibliotek, som minst, bör ha tillgång till. För att se vilka titlar som ingår vänligen klicka här

Läs mer »

Sammanfattning av SFKKs fjärde styrelsemöte 2021

2021-05-05

Vid årets fjärde, extrainsatta, lite kortare styrelsemöte fastslogs en miniminivå av klinisk kemisk litteratur som sjukhusbibliotek bör erbjuda. Denna rekommendation finns publicerad här på hemsidan under fliken gott & blandat. Dessutom togs förberedelserna inför vårmötet i hamn, fyra remisser diskuterades, en principdiskussion om huruvida kurser inom klinisk kemi bör ha SK-status fördes och styrelsen enades om vem vi vill nominera till ordförande för NFKK när en sådan ska väljas.

Läs mer »